Menu / szukaj

Projekty biblioteczne


Biblioteka szkolna prowadzi warsztaty i projekty czytelnicze mające na celu zachęcenie uczniów do bycia świadomym czytelnikiem. Obcując z książką stajemy się nie tylko czytelnikami, ale i artystami. Tworzymy nasze małe dzieła sztuki wzorując się na treściach pochodzących z literatury. Nasz ośrodek we współpracy z Zespołem Szkół nr 21 prowadzi warsztaty czytelnicze pt. Czytam – otwieram kolejne drzwi.

 


 

CZYTAM – OTWIERAM KOLEJNE DRZWI


Cykl zajęć czytelniczo – plastycznych z elementami biblioterapii

 

Klasa VIII a SP 86 przy MOS nr 2 we Wrocławiu, ul. Kielecka 51 a oraz klasa V dla uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, przy ul. P.Ignuta 28.

Cele ogólne:

 • Promowanie czytelnictwa.
 • Kształcenie postaw prospołecznych, przede wszystkim tolerancji i zrozumienia wierzeń i kultury innych narodów.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania.
 • Nabywanie umiejętności interpersonalnych.
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 • Budzenie radości ze wspólnej pracy.
 • Kształcenie poczucia własnej wartości.
 • Przełamywanie skrępowania i onieśmielenia towarzyszącego podczas występów publicznych.

Cele rewalidacyjne:

 • Doskonalenie koncentracji uwagi.
 • Wdrażanie poprawnych form wypowiadania się.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej.

Formy i metody pracy:

 • Praca z tekstem czytanym.
 • Praca w grupie.
 • Działalność plastyczna i techniczna, tworzenie plakatów i kostiumów.

Sposoby realizacji:

Projekt ma za zadanie przybliżyć dzieciom ciekawy i tajemniczy świat baśni i mitów. Tekst literacki jest wspomagany działalnością plastyczną oraz teatralną. Realizowany jest w odstępach miesięcznych.


Harmonogram spotkań:

8. październik Stworzenie świata według mitologii greckiej: Początki bywają trudne. Zapoznanie uczniów z mitologią i wierzeniami Greków. Praca plastyczna – stworzenie świata, na arkuszach papieru pakowego.
19. listopad Uwaga na słońce! Mit o Dedalu i Ikarze. Poznanie przez uczniów mitu dotyczącego odwiecznego pragnienia człowieka – latania. Praca plastyczna – tworzenie skrzydeł ikaryjskich z piór i kartonu.
14. styczeń Złoto i uszy króla Midasa. Tworzenie kostiumu Midasa (maska i uszy)
10. marzec Relaksacja na warsztatach. Wizualizacja dżungli – techniki relaksacyjne.