Menu / szukaj

Laboratoria Przyszłości – działamy!

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia łączy ludzi. Dziewczęta i chłopcy z MOS wiedzą o tym najlepiej dzięki łatwemu dostępowi do wyposażonych kuchni, gdzie prowadzimy szereg zajęć kulinarnych. Stało się to teraz tym łatwiejsze, że zostaliśmy objęci dofinansowaniem w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” przez Ministerstwo Edukacji. W ramach programu zakupiliśmy m.in sprzęt kuchenny, który jest […] Czytaj dalej

Zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 2021

Środki finansowe otrzymane w ramach programu: Szkoła  Podstawowa nr 86 w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 30 000 zł.  Szkoła jest obowiązana do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Lista zakupionych elementów wyposażenia zakupionych w 2021 na kwotę: 23 746,10 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” […] Czytaj dalej

Program „Laboratorium Przyszłości”

Źródło finansowania: Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. […] Czytaj dalej