Menu / szukaj

Lekcja historii

Wrocław w czasach piastowskich. Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto usłyszała grupa chłopców.