Menu / szukaj

Alternatywne formy – szacowanie wartości zamówienia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 (MOS nr 2), ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, planuje wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w projekcie pn. MŁODZI ZAWODOWCY , współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na zadanie pn: Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W związku z powyższym w celu rzetelnego oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie zamówienia, zgodnie z opisem.

Szczegóły w załączeniu.