Menu / szukaj

„Biała wstążka”

W ramach współpracy z „Partnerstwem dla Leśnicy” zorganizowano w naszej placówce warsztaty związane z kampanią przeciwko przemocy „Biała wstążka”. Wzięli w nich udział przedstawiciele z ZP22, SP95, SP51, Karan, MOPS, Źródełko i my. Warsztatom towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez dzieci i młodzież z powyższych placówek. Warsztaty prowadził przedstawiciel MOPS-U – Pan Daniel Zaręba, zajmujący się problemami przemocy w rodzinach i wobec dzieci.