Menu / szukaj

Dzień Wolontariatu

Wolontariat to działanie społeczne oparte na bezinteresownym udziale osób, które dobrowolnie poświęcają swój czas, umiejętności i energię dla dobra innych lub środowiska. Ideą wolontariatu jest tworzenie pozytywnego wpływu na społeczność i otaczający świat poprzez aktywne zaangażowanie się w różnorodne projekty i inicjatywy. To nie tylko pomoc materialna, ale również budowanie relacji, promowanie wartości społecznych oraz rozwijanie poczucia wspólnoty. Wolontariat jest silnym narzędziem do budowania więzi społecznych i inspirującym sposobem na aktywny udział w kształtowaniu lepszego świata. Obchody Dnia Wolontariatu w OPT Zamek zorganizowane przez Partnerstwo dla Leśnicy 2023 uświetniła swoim występem Agnieszka Damrych- finalistka 7 edycji The Voice of Poland. Brawo, dziewczyny! Brawo, chłopcy!