Menu / szukaj

Edukacja w Miejscach Pamięci – Oświęcim

W ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”  45 uczniów naszej placówki  wraz z 5 opiekunami zwiedziło Muzeum Obozu Auschwitz Birkenau  oraz wzięło udział w warsztatach organizowanych w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu pt. „Po Auschwitz”. Przedsięwzięcia te zostały poprzedzone zajęciami przygotowawczymi, których celem było wprowadzenie młodzieży w problematykę nazizmu, holokaustu oraz terroru niemieckiego na ziemiach polskich a także omówieniem zasad zachowania się na terenie muzeum. Niewątpliwie zwiedzanie Muzeum Obozu Auschwitz Birkenau pozostawiło trwały ślad w świadomości naszych uczniów a ich wypowiedzi w czasie zajęć podsumowujących naszą podróż historyczną wskazują na zrozumienie jak ważne w naszym życiu jest aby być tolerancyjnym, otwartym na inne kultury oraz jak szkodliwa jest mowa nienawiści. Nasza młodzież wskazywała również na potrzebę reakcji na wszelkie przejawy rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Obserwując zwiedzających trudno było oprzeć się wrażeniu, że jeden dzień spędzony w tym szczególnym miejscu ma większą moc niż miesiące spędzone w klasie lekcyjnej.