Menu / szukaj

Plan dnia


Zajęcia w dni szkolne

6.30 – 8.00

Pobudka, czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie, przygotowanie do zajęć lekcyjnych

8.00 – 14.20

Zajęcia szkolne

14.20 – 15.00

Obiad

15.00 – 16.00

Zajęcia rekreacyjne, spacer

16.00 – 18.00

Nauka własna

18.00 – 18.40

Kolacja

18.40 – 19.30

Zajęcia wieczorne wg planu (teatralne, plastyczne, kulinarne, socjoterapia, profilaktyczne, fotograficzne, sportowe, ceramiczne, taneczne etc.)

19.30 – 21.30

Czynności higieniczno – porządkowe, podsumowanie dnia

21.30 – 6.30

Cisza nocna

Zajęcia w dni wolne od nauki

8.00 – 10.00

Pobudka, czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie

10.00 – 15.00

Odwiedziny członków najbliższej rodziny. Zajęcia zgodne z zainteresowaniami pod kontrolą wychowawczą

13.00 – 13.40

Obiad

15.00 – 18.00

Wyjazdy na imprezy organizowane przez miasto, zwiedzanie galerii, muzeów, zabawy rekreacyjne, zajęcia sportowe, turystyka rowerowa etc.

18.00 – 18.40

Kolacja

18.40 – 20.00

Powrót wychowanków z przepustek

20.00 – 21.30

Czynności higieniczno – porządkowe, podsumowanie dnia

21.30 – 6.30

Cisza nocna