Menu / szukaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.  Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18 i 20.  Więcej informacji o organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2022 można znaleźć na stronie CKE.

KOMUNIKAT CKE