Menu / szukaj

Laboratoria Przyszłości – działamy!

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia łączy ludzi. Dziewczęta i chłopcy z MOS wiedzą o tym najlepiej dzięki łatwemu dostępowi do wyposażonych kuchni, gdzie prowadzimy szereg zajęć kulinarnych. Stało się to teraz tym łatwiejsze, że zostaliśmy objęci dofinansowaniem w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” przez Ministerstwo Edukacji. W ramach programu zakupiliśmy m.in sprzęt kuchenny, który jest nieoceniony, gdy przygotowujemy potrawy. 

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
  • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
  • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
  • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
    z przygodą;
  • Odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również  w przygotowaniach do konkursów.