Menu / szukaj

Młode Głowy

Program MŁODE GŁOWY, organizowany przez Fundację UNAWEZA, jest inicjatywą mającą na celu przeciwdziałanie rosnącemu kryzysowi psychicznemu wśród młodych osób. Poprzez cykl lekcji pod nazwą „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, społeczność chłopców aktywnie uczestniczy w warsztatach profilaktycznych.

Główne założenia programu obejmują:

  1. Cykl lekcji odbywających się raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24.
  2. Skoncentrowanie się na otwartej rozmowie o zdrowiu psychicznym, aby zaspokoić potrzeby uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
  3. Profilaktyczne podejście mające na celu zapobieganie kryzysom psychicznym i wspieranie zdrowia psychicznego młodzieży.
  4. Aktywne zaangażowanie społeczności chłopców w program poprzez udział w warsztatach i lekcjach.

Dzięki programowi MŁODE GŁOWY, społeczność szkolna ma możliwość uczestnictwa w konstruktywnych dyskusjach i zdobywania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, co może przyczynić się do poprawy samopoczucia i jakości życia młodych ludzi.