Menu / szukaj

MŁODZI ZAWODOWCY – zamówienie publiczne

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 (MOS nr 2), z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław,

planuje wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w projekcie
pn. MŁODZI ZAWODOWCY,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.02.02-02-0002/17-00.

na zadanie
pn: Świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym

W związku z powyższym w celu rzetelnego oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie zamówienia, zgodnie z opisem.

Szczegóły w załączniku.