Menu / szukaj

Pomagamy!


Staruszkowo to miejsce w Krzewiu Małym, gdzie znajdują schronienie i pomoc stare i schorowane pieski. Dziewczęta z grupy III, w ramach wolontariatu postanowiły wspomóc panią Krysię, założycielkę Staruszkowa i jej cudownych podopiecznych. Zebrały karmę, zabawki,koce i ręczniki, napisały list, wszystko spakowały i wysłały kurierem do schroniska. Teraz szykują się do następnej zbiórki. „Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies… Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata… Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie” – George G. Vest