Menu / szukaj

Pytanie ofertowe – zajęcia modelarskie

MOS zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie zajęć modelarskich o charakterze terapeutycznym”, w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, współfinansowanym w ramach RPO WD 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej – EFS, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0044/20-00 z dnia 22.03.2021

Szczegóły w załączniku: Przeprowadzenie zajęć modelarskich o charakterze terapeutycznym