Menu / szukaj

Realizacja partnerskiego projektu


Realizator:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Kielecka 51a,
54-029 Wrocław,
tel/fax: (71) 79 86 745
e-mail: sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl
www.mos2.org.pl

 

Biuro projektu:
w siedzibie MOS nr 2, czynne w
dni robocze w godz. 9.00 – 13.00

Partner:
Stowarzyszenie W Tonacji Serca, ul. Ptasia 32/5, 50-213 Wrocław, tel: 537 937 123,
e-mail: wtonacjiserca@gmail.com
www.wtonacjiserca.pl

Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.012.2018
Wartość projektu: 502.512,50 zł
Wartość dofinansowania UE: 427.135,62 zł