Menu / szukaj

Rytmy miasta


Grupa III dziewcząt od lat współpracuje z Centrum Inicjatyw Artystycznych przygotowując pod kierunkiem choreografa etiudy taneczne. Ostatnio można było podziwiać dziewczyny w projekcie „Rytmy miasta”. O projekcie tak pisano na stronie taniecpolska.pl: „Wśród prezentacji pod wspólnym tytułem 5 rytmów miasta znajdą się dawne i współczesne przestrzenie taneczne, wizualne i akustyczne Wrocławia – nadające tożsamość miastu, przybliżające widzom jego dzieje i będące zapisem procesu poszukiwania pamięci. Sferę tańca w projekcie zainspirowała filozofia 5 rytmów Gabrielle Roth, która stała się przyczynkiem do znalezienia 5 rytmów w ruchu, obrazie, muzyce i audiosferze Wrocławia […]. W projekcie udział wzięli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 10, Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach, Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży „Monar”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORATOR, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu…” i oczywiście nasze dziewczyny.