Menu / szukaj

Święto Odzyskania Niepodległości

Jednym z najważniejszych elementów powojennego ładu było utworzenie niepodległego państwa polskiego. W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Świętując ten dzień, p. Izabela przygotowała świetne narzędzie wspierające proces edukacji naszej młodzieży. „Droga do niepodległości” to gra edukacyjna, w której wzięła udział cała społeczność dziewcząt. Dziewczyny musiały wykazać się wiedzą dotyczącą Józefa Piłsudskiego, tła historycznego, rozpoznawały pieśni legionowe, lecz najwięcej emocji wzbudziła Bitwa Warszawska, gdzie dziewczyny opatrywały rany i znosiły na noszach rannych z pola bitwy.