Menu / szukaj

Szkoła w mieście


Pod koniec października uczennice z klasy drugiej i pierwszej wzięły udział w wyjściu do Muzeum Przyrody. Odbyła się tam lekcja o zagrożonych gatunkach zwierząt. Dziewczęta dowiedziały się, które gatunki wymarły w naszym kraju, a które zagrożone są wyginięciem na świecie. Ważne było poznanie przez dziewczęta przyczyn znikania gatunków, ale też aspektów prawnych związanych z przywożeniem egzotycznych pamiątek z zagranicy. Lekcja odbyła się dzięki dwóm przemiłym osobom – wykładowcy, który przygotował specjalną prezentację oraz pani przewodnik, która opowiadała różne ciekawostki w salach muzeum. Uczennice były bardzo zadowolone.