Menu / szukaj

Wigilia


Gdy wokół chaos… Ks. Jan Twardowski

(…) By wszystko się nam rozplatało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki.
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwne świeczki.

By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
Kładąc na serce pogmatwane

Jak na osiołka kompres śniegu.
Aby się wszystko uprościło
Było zwyczajne; proste sobie (…)