Menu / szukaj

Zamówienie


W związku z realizacją projektu pn.: DOBRY WYBÓR-DOBRY START – wsparcie młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie integracji społeczno–zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a, 54-029 Wrocław zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów plastycznych do zajęć aktywnej integracji oraz na dostawę mebli biurowych do wyposażenia sali zajęciowej.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki:

1) zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę artykułów plastycznych
2) zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę mebli biurowych