Menu / szukaj

Zapytanie ofertowe dot. wycieczek – Młodzi Zawodowcy

Zamawiający – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Izabela Górzyńska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław, działająca  w imieniu i na rzecz:

1.   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław,

2.   Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Organizacja transportu i pobytu uczestników warsztatów aktywnej integracji o charakterze wyjazdowym, w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.

Ogłoszenie zamieszczono w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180801