Menu / szukaj

Zapytanie ofertowe – Młodzi Zawodowcy

 

Zamawiający – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Wioletta Lewandowska – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, w podziale na 2 zadania.

Ogłoszenie zamieszczono w bazie konkurencyjności pod linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178717

 

1. zapytanie ofertowe

2. wynik zapytania ofertowego