Menu / szukaj

Zapytanie ofertowe – organizacja alternatywnych form czasu wolnego

MOS zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „ Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego” , w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, współfinansowanym w ramach RPO WD 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskie – EFS, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0044/20-00 z dnia 22.03.2021

Szczegóły w załączniku: Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego