Menu / szukaj

Zapytanie ofertowe – zajęcia terapeutyczne

MOS zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem gry na bębnach afrykańskich, w projekcie Wybieramy lepszą przyszłość, współfinansowanym w ramach RPO WD 2014 – 2020, ze środków UE – EFS,  na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0044/20-00 z dnia 22.03.2021

Szczegóły w załączniku: Zajęcia o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem gry na bębnach afrykańskich