Menu / szukaj

Zdrowie psychiczne młodzieży

Od marca 2022 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu brał udział w projekcie prowadzonym przez Fundację Human Doc dotyczącym zdrowia psychicznego wśród młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych w wybranych krajach Europy. W projekcie wzięły udział również organizacje z innych krajów Europy: Włoch, Węgier oraz Litwy.
Projekt składał się z kilku etapów. W pierwszej części odbyło się szkolenie pracowników ośrodków oraz działaczy młodzieżowych, w którym uczestniczyła psycholog z naszego Ośrodka. Szkolenie dotyczyło zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz metod pracy m.in. arteterapii, warsztatów filmowych, eksperymentów psychologicznych, zajęć integracyjnych. Przedstawiciele każdego kraju dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą.
W kolejnym etapie każda organizacja opracowała scenariusze zajęć, które miała przeprowadzić w miejscu swojej działalności. Wychowankowie z naszego Ośrodka uczestniczyli w zajęciach pod koniec zeszłego roku szkolnego. Zajęcia warsztatowe były prowadzone przez osoby z Fundacji Human Doc oraz z Fundacji „Pozytywka” Autorskiego Centrum Integracji i Edukacji. Jedno ze spotkań odbyło się na terenie Bazy edukacyjno-doświadczalnej należącej do Fundacji „Pozytywka”. To było nowe doświadczenie dla wychowanków, ale też dla Ośrodka. 
Końcowym etapem projektu było spotkanie online z wszystkimi przedstawicielami organizacji międzynarodowych, które uczestniczyły w projekcie.  Wymiana doświadczeń z zrealizowanych warsztatów zaowocowała powstaniem publikacji nt. Zdrowia psychicznego wśród młodzieży z placówek takich jak nasz.  Publikację w języku polskim  pt. „Zdrowie psychiczne wśród młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych na terenie państw Europy” można znaleźć na naszej stronie. 
Dziękujemy Fundacji Human Doc za zaproszenie do projektu! Mamy nadzieję na kolejną wspólną przygodę:)
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zdrowie psychiczne młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych w wybranych krajach UE